Alle ouders hebben hulp nodig. Wees niet bang om hulp te vragen. Het is moeilijk het wiel als ouders alleen uit te vinden. Zeker als je als ouder moe bent. Vind je het moeilijk om hulp te vragen, probeer dat dan te bespreken met iemand die je vertrouwt. Dat kan ook de huisarts zijn. Een baby, een drukke baan en daarnaast de relaties met familie en vrienden onderhouden kan veel vergen. Het is van belang dat waar nodig extra steun komt van anderen. Hoe ziet de balans bij jullie tussen stress en support er uit? Er zijn vele ouders die zeer blij zullen zijn om hun ervaringen te delen. Met het bespreken van de moeilijke dingen waar men tegenaan loopt, krijgt men meer zicht op de zaak.

Vraag hulp: niet alleen goed voor jullie maar ook voor je kindje.

In een tijd waar de gezinnen meer op zichzelf zijn, hebben grootouders vaak zelf een actief leven en daardoor minder tijd voor de kleinkinderen. Als jullie als ouders samen steun zoeken kan dat helpen beter door de tropenjaren heen te komen. Het is van belang dat stellen niet het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. Onderzoeken hebben aangetoond dat ouders eerst wat meer geïsoleerd raken na de geboorte van het eerste kind (Amato et al., 2005; Putnam, 2000). In landen waar het adagium ‘it takes a village to raise a child’ nog serieus genomen wordt, hebben onderzoekers gevonden dat als kinderen meerdere primaire zorgdragers hadden, het de kinderen sterker en weerbaarder maakt (Stern, 1987).

Vaak gaat het inzetten van hulp gewoon goed.

Voor de zekerheid geven we wel even aan dat het van belang is om duidelijk te zijn als ouders naar degene waarvan je hulp vraagt. Hulp invliegen van familie en met name opa’s en oma’s kan ook een valkuil zijn. Iedereen heeft een eigen mening. Met zoveel meningen is het soms lastig de eigen ideeën te ‘horen’. Het kan zijn dat een oma of opa zich gaat bemoeien met het gezinsleven of de verzorging. Of het is nooit goed hoe haar schoondochter met hun kleinkind omgaat. Moeilijk lopende relaties kunnen nog lastiger worden. Als er problemen met de grootouders zijn, is het het beste dit duidelijk en helder van te voren te formuleren en samen met de partner terug te koppelen. De grootouders moeten niet de relatie met de eigen partner bemoeilijken. De grootouders moeten niet tussen de partners gaan instaan of in de positie komen dat één van de ouders buitenspel wordt gezet.

Maak afspraken over hoe jullie hulp ingevuld zouden willen zien.

Een kind grootbrengen lukt als de ouders de medewerking krijgen van een paar mensen om hen te stutten en te steunen. Emotionele en praktische steun (Martijn & Van Grinsven, 2010). 65% van de nieuwe ouders vinden het van belang dat ook sprake is van ondersteuning in het gezond houden van de eigen partnerrelatie. Men kan natuurlijk met vrienden die in hetzelfde schuitje zitten de dilemma’s delen. Of eventueel met familie. Hier dienen wel met de partner duidelijke afspraken over gemaakt te worden. Bij wie uit je je? Wat zijn de grenzen in wat men wel en niet vertelt? Het kan soms knap lastig zijn als uitdagingen binnen de relatie met je partner gedeeld worden met de eigen ouders. De kans dat zij partijdig kijken is groter. Merkt een stel dat ze er echt samen niet uitkomen is het van groot belang dat ze samen een relatietherapeut inschakelen.

Het blijkt dat veel ouders online informatie willen over het ouderschap. Wil je meer informatie over ouderschap?

Ouders Inc.  is er voor ouders die in de tropenjaren zitten en het meeste geluk uit hun gezin willen halen!

Meer informatie