Ten eerste ruzie maken is gezond. Stellen met kinderen maken gemiddeld 8 keer meer ruzie als stellen zonder kinderen. Het hoort bij een relatie en zeker bij een ouderrelatie (nooit ruzie maken kan een symptoom zijn voor een disfunctionele relatie!!). Natuurlijk is het vooral van belang dat er constructief en niet destructief geruzied wordt.

Zeker als je in de tropenjaren zit, is de druk vaak hoog.

Dan kan een ruzie makkelijker uit de hand lopen. De hartslag bij de ruziemakers neemt toe tijdens deze gesprekken (zowel bij de ouders als bij de baby als de laatste erbij is). Een paar psychologische verschijnselen van een woedeaanval: door de hoge hartslag neemt men een stuk minder informatie op. Je hoort dus niet meer wat je partner zegt. Ons lichaam krijgt een flight-fight reactie. Iets wat wij van onze verre voorvaders hebben geërfd. Ons lichaam reageert dan op onze partner alsof hij/zij een tijger is (of een beer, wat je wilt). Evolutionair lijkt het nu weinig zin te hebben, maar de realiteit is dat ons lichaam in een heftige ruzie onze partners als levensbedreigend kan ervaren. En dat er weinig verschil is tussen een confrontatie met een Bengaalse tijger diep in de jungle van Java en de partner in zijn pyjama met een verkeerd flesje in zijn hand. Ons brein krijgt minder zuurstof en ons lichaam wordt klaargemaakt voor een gevecht (terwijl je dat echt niet van plan bent -als het goed is). De lagere regionen in het brein nemen de controle over. De vitale organen krijgen alle zuurstof. Wij worden dus letterlijk een stuk dommer als we een ernstige ruzie maken.

Je partner kan eigenlijk niets meer goed doen.

Als we door onze eigen lichamelijke reactie dommer worden, want dat gebeurt er op zo’n moment, kunnen wij alleen nog maar zwart-wit denken. Een partner vindt zijn eigen gedrag onberispelijk. Je ziet alleen nog maar de negativiteit van je eigen partner. Als men uitgeput en overprikkeld is door weken slaapgebrek vanwege de zoveelste oorontsteking van de baby, is het makkelijk om in zo’n domme ruzie terecht te komen.

Zegt dit dan iets over de relatie?

Nee, niet per se. Dit zegt iets over het feit dat de transitie naar ouderschap zwaar kan zijn. Over een oerreactie die we van onze verre voorvaderen hebben geërfd. Dus conflictmanagement is van groot belang!

Hoe je dat doet leren we je in de online cursus.

Meer info