Het ouderschap kan maken dat herinneringen en gevoelens van de eigen jeugd loskomen. De relaties van het verleden geven de huidige relaties vorm. Op momenten waarin we de verbondenheid met de partner niet kunnen vinden, kunnen we terugvallen in patronen waarop we als kind hebben geleerd met zo’n situatie om te gaan. Herinneringen waarvan je dacht mee in het reine te zijn. Misschien zijn het problemen waar je zelf vaker tegenaan loopt?

Wanneer je zelf kinderen krijgt, kun je last krijgen van onopgeloste zaken uit het verleden.

De psychiater en filosoof Viktor Frankl beschreef het poëtisch en vertelde dat het leven ons elk moment van de dag bevraagt. En het aan ons is om antwoord te geven. Als we dat niet doen, blijft het leven aandringen. En zo ontstaan problemen waar we tegenaan blijven lopen. Juist in relaties kunnen deze problemen zich openbaren, want onze partner kan als een spiegel zijn voor ons zelf. In een intieme relatie komen slapende dingen naar boven. Onopgeloste zaken vanuit je jeugd of andere lastige omstandigheden. Zeker kan dat gebeuren na de geboorte van je eerste kind. Bijvoorbeeld: heftige gevoelens van schuld en van angst niet de verantwoordelijkheid voor het kind aan te kunnen. Tot op zekere hoogte zijn deze gevoelens normaal en vaak voorkomend.

De online Ouders Inc. cursus is er voor ouders in de tropenjaren. Ouders Inc. zorgt dat ouders elkaar bijstaan in de prachtige maar soms ook woelige en moeilijke tijd.

Meer info