Hoe ervaar je het samenwerken in de opvoeding/ verzorging? Het co-ouderschap houdt de mate in waarop ouders ervaren dat ze samenwerken of elkaar tegenwerken. Belangrijke vragen hierbij zijn: voelen partners dat ze het ouderschap delen? Voel je je door je partner gesteund? Heb je het idee dat je tegengewerkt wordt door je partner in de opvoeding? Hebben je het idee dat de partner het gezag ondermijnt? Hoe verdelen partners de verzorging van hun kind? Zijn beide ouders betrokken in de dagelijkse organisatie van de levens van het/ de kind(eren)?

De 5 stappen naar een betere samenwerking

1 De mate van samenwerken in de opvoeding is van grote invloed op de afzonderlijke relaties van beide ouders met hun kind (Feinberg & Kan, 2008). Zorg dat beide ouders een aanzienlijke rol hebben in de opvoeding.

2 De mate waarop je de omgang van elkaar met je kind waardeert. Het is belangrijk dat je elkaar steunt in hoe je beiden met je kind omgaat. Dat je het gevoel krijgt dat jouw rol als ouder wordt gewaardeerd.

3 Respect hebben voor elkaars oordeel over hoe je een kind opvoedt. Iedereen heeft andere ideeen over de opvoeding, want iedereen is per slot van rekening anders opgevoed. Het is van belang dat je elkaars mening respecteert en dat niet een van de ouders steevast onderuit wordt gehaald in hoe hij/zij de opvoeding aanpakt.

4 De mate van investering die iedere ouder afzonderlijk in hun kind doet is ook van belang. Het is van belang dat beide ouders apart tijd en energie steken in het omgaan, spelen en verzorgen van de eigen kinderen.

5 En tenslotte de mate waarop je informatie over je kind samen met je partner wil bespreken (Weissman & Cohen, 1985). Het is van belang om openlijk te communiceren over hoe je de opvoeding ziet en ervaart. Het is van belang om de verschillende ideeen hierover te blijven uitwisselen. Het kan goed zijn dat dit een spanningsveld blijft, maar zorg dat je niet om de goede vrede te bewaren af ziet van het duidelijk maken van hoe jij erover denkt.

De basis om goed met elkaar samen te werken is dat je van jezelf en elkaar weet wat je graag zou willen. Hoe je daar op een makkelijke en plezierige manier achter komt? Met de online ouderschapscursus van Ouders Inc.

Meer informatie