Zie ook reportage bij RTL 4 Half 8 journaal

Zie ook stuk in Trouw

 • 60% van de ouders vindt het ouderschap zwaarder geworden, 20 % een beetje en 20% niet.
  • Verminderd supportnetwerk
  • Combineren van alle verschillende rollen ineen: ouder, leerkracht, partner, individu
  • Schuldgevoel: werk te kort doen of kinderen; Ouders voelen zich schuldig naar kinderen toe doordat ze gestresst, ongeduldig zijn en korte lontjes hebben.
  • Te kort lontje hebben naar kinderen of partner
 • 62% van de ouders zegt dat zijn kind heeft geleden onder Covid-19 en de maatregelen; 38% zegt van niet.
  • Veel kinderen missen leeftijdsgenoten
  • Kinderen missen de normale structuur.
  • De kans op onderwijsachterstand, omdat ouders onvoldoende ondersteuning kunnen bieden aan schoolwerk van het kind
  • De kinderen hebben veel schermtijd; zowel voor schoolwerk als voor ontspanning
 • 53% zegt dat Covid de band met de kinderen heeft verbeterd, 5% zegt verslechterd; 42% gelijk.
 • 50% van de ouders geeft aan dat Covid en maatregelen en enigszins negatieve impact heeft gehad op hun geestelijke gezondheid; 20 % redelijk negatieve impact en 13% grote negatieve impact. 17% geen impact op geestelijke gesteldheid.
  • Heel veel stress
  • Vermoeidheid
  • Geen perspectief
  • Weinig tijd voor mezelf
  • Missen menselijk contact
  • Sommigen zijn zenuwachtiger en gespannen en ervaren ook slechtere stemming op momenten.
  • Korter lontje.
  • Mensen die veel reizen
 • Gemiddeld krijgen ouders 50% minder werk uit handen als ze werken combineren met thuisonderwijs/verzorging.
  • Maar hier is sprake van een hoge variantie, dus de ouders verschillen enorm in hoeveel minder werk ze verrichten.
 • 24% zegt dat partnerrelatie is een beetje tot behoorlijk verslechterd, 76% zegt nee.
 • 12% van de ouders zegt dat hun samenwerking is verslechterd; 35% verbeterd en 53% zegt gelijk.
 • Cijfer die mensen hun partner- en ouderrelatie geven daalt gemiddeld van 8,0 voor epidemie naar 7,6.
 • 43% van de ouders geeft aan dat hun werkgever goed mee om gaat dat ze minder kunnen werken. 26% enigszins goed, maar kan beter, 9% vinden dat werkgever het niet goed doet. 22% nvt.
  • Als oplossing hoor je veelal betaald corona-ouderverlof.